Asterdorp

Atelier André Volten bevindt zich in het Poortgebouw van het voormalige Asterdorp. Dit was de toegang van een zogenoemde ‘woonschool’, gesitueerd in de Buiksloterham en bestond van 1927 tot 1955. Wie niet op een door de gemeente gewenste, voor die tijd nette manier woonde, kon gedwongen worden in Asterdorp te gaan wonen. Stephan Steinmetz schreef hierover het boek Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering (2016).

In Amsterdam zijn een paar van dergelijke woonscholen geweest. Het Poortgebouw van Asterdorp is de enige nog tastbare herinnering hieraan. Het is dit gebouw dat André Volten in 1952 kraakte en in gebruik nam als atelier-woning en waar hij tot zijn dood in 2002 heeft geleefd.

Asterdorp in vogelvlucht, het dorp is rood omlijnd. Bron: Stadsarchief Amsterdam, via Geschiedenis van Amsterdam Noord
Bernard van Lammeren, Asterdorp. Bron: http://asterdorp.amsterdam/wp/page/6/

De werkplaatsen van Volten op de begane grond zijn in 2014 uitgebreid en gerenoveerd tot tentoonstellingsruimten. De bovenetage, waar talloze kleine modellen van zijn grote werken staan en waar Volten zijn ontwerpen maakte, is onaangetast. De gehele atelier-woning is tijdens openingstijden publiekelijk toegankelijk.

In de Tweede Wereldoorlog gebruikt de bezetter Asterdorp als Joods getto. In 2015 is het door de Duitse regering erkend als getto en ‘lieu de mémoire’. Het Poortgebouw is gemeentelijk monument en gemeentelijk eigendom.

Janus van den Eijnden, Asterdwarsweg 10, poortgebouw van het voormalige Asterdorp. Oud atelier van kunstenaar André Volten
Juni 2009 Bron: Stadsarchief Amsterdam