Vrienden

WORD VRIEND VAN ATELIER VOLTEN

Draagt u Atelier Volten een warm hart toe? Word dan nu Vriend of Ondersteuner! Door uw Vriendschap of Ondersteuning kunnen wij het atelier openhouden, het werk van Volten publiekelijk toegankelijk maken en tentoonstellingen organiseren. 

Tegen een jaarlijkse vergoeding krijgt u als Vriend speciale privileges. U kunt kiezen uit twee soorten Vriendschappen:

Vriend I
Als Vriend ontvangt u de volgende privileges:

  • gratis toegang tot Atelier Volten voor 1 jaar
  • uitnodigingen voor openingen
  • uitnodigingen voor speciale vrienden bijeenkomsten

Individuele Vriend (1 persoon): € 75 per jaar
Gezamenlijke Vriend (2 personen): € 125 per jaar


Vriend II
Als Vriend ontvangt u de volgende privileges:

  • gratis toegang tot Atelier Volten voor 1 jaar
  • uitnodigingen voor openingen
  • uitnodigingen voor speciale vrienden bijeenkomsten
  • mogelijkheid tot het bezoeken van Atelier Volten buiten openingstijden met max. 2 personen
  • exclusieve rondleiding in het atelier van Volten
  • exclusieve rondleiding in het atelier van de kunstenaar bij een tentoonstelling

Individuele Vriend (1 persoon): € 200 per jaar
Gezamenlijke Vriend (2 personen): € 375 per jaar

U kunt Vriend van Atelier Volten worden door het bedrag over te maken op NL 41 ABNA 0849 7257 39 t.n.v. Stichting André Volten onder vermelding van de keuze ‘Vriend I’ of ‘Vriend II’ en een bericht te sturen naar info@ateliervolten.nl

Ondersteuner
Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting kunt u ook Ondersteuner worden voor € 25 per jaar zonder hiervoor privileges te ontvangen. U wordt Ondersteuner door het bedrag over te maken op NL 41 ABNA 0849 7257 39 t.n.v. Stichting André Volten onder vermelding van ‘Ondersteuner’ en een bericht te sturen naar info@ateliervolten.nl

Geeft u liever een eenmalige donatie voor een zelf te kiezen bedrag?
U kunt het door u gewenste bedrag overmaken op NL 41 ABNA 0849 7257 39 t.n.v. Stichting André Volten onder vermelding van ‘Donatie’.

Schenken is fiscaal aantrekkelijk!  / ANBI
Stichting André Volten is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan de stichting vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan Stichting André Volten te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven.
Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.